Te Whatumairangi Parehina

Parawai Marae

Hinetai Te Ngakau 

Tarukenga Marae